РЕКА

Велики Рзав настаје од два речице, практично потока, Јанчице и Пресечке у самом центру Мочиоца у Ивањичкој општини. Рзав тече источном границом Златибора, поред Бијеле Ријеке, Љубиша, Жељина и Сирогојна. Код Бијеле Ријеке, у њега се улива истоимена река а друге веће притоке су му Љубишница, Катушница и Приштавица. Пролази кроз неколико општина западне Србије, Ивањице, Ариља, Ужица, Пожеге а једним делом је и природна граница Ариљске и општине Чајетина.
Његов најрепрезентативнији део тока је у Ариљу, где су и његове надалеко познате и посећене плаже. Ту се спаја са Малим Рзавом а на самом изласку из Ариљске општине са Голијском Моравицом са којом формира Мораву. Припада Црноморском сливу.