РАФТИНГ

Рафтинг на Великом Рзаву је у зависности од водостаја могућ на више од две трећине његовог тока. Природа је може се рећи сама поделила Рзав на пет целина. Прву, од његовог извора, тј. ушћа два потока у Мочиоцима, па све до села Високе. Затим Височки кањон као посебна целина, који је подесанији за кањонинг пре него рафтинг. (евентуално екстремни кајакинг) И најзад , оно што нас највише интересује, а то су три рафтинг руте на Рзаву.

Висока – Гуреши  (Радошевски кањон)
Гуреши – Роге  (Кањон Орловача)
Роге – Ариље  (Рошки кањон)

Углавном, код рафтера који посећују нашу реку некако се усталила и највише је заступљена рута Гуреши – Ариље која је атрактивна због своје дужине и два кањона кроз која пролази. Сада имамо и нову луку на Рзаву, Мишелову крчму, која се последње две године користи као полазна или крајња тачка за акције.

Најпроблематичнији и најопаснији део Рзава је код места изградње нове бране. Највише због константних промена у кориту, премештања букова, оборених стабала и оштрих стена које отискују са градилишта, а присутна је и опасност од минирања.

Овде је презентована мапа са поменутим рутама као и са различитим, прецизно одређеним обележјима и местима од интереса.

У плану је да се будућим акцијама ова мапа комплетира како би на једном месту имали свеобухватну и јединствену мапу наше реке.